Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Service Price (EUR)
Form a document 1.00
Doctor’s consultation 8.00-30.00
Establishment of working plan 9.00
X-Ray 6.00
X-Ray – panoramic 25.00
Service Price (EUR)
Hygienist services(depending on the state of oral hygiene) no 50.00
Teeth whitening cap (1 jaw) (whitening gel EUR 11,00) 70.00
Teeth whitening with smileefect system 180.00
Service Price (EUR)
Tooth extraction (1-3 tooth) – Front 20.00
Tooth extraction (4,5 tooth) – Side 25.00
Tooth extraction (6-7 tooth) – back side 30.00
Eight tooth extraction 35.00-80.00
Tooth root tip resection 80.00
One “SEMADOS” implant 450.00-550.00
Service Price (EUR)
Filling with silver amalgam – One surface 25.00-35.00
Filling with silver amalgam – Two surfaces 25.00-45.00
Filling with silver amalgam – Three surfaces 35.00-45.00
Filling with chemically hardening material – One surface 24.00
Filling with chemically hardening material – Two surfaces 27.00
Filling with chemically hardening material – Three surfaces 29.00
Filling with helio dental material – One surface 40.00
Filling with helio dental material – Two surfaces 45.00
Filling with helio dental material – Three surfaces 50.00
Tooth corner restoration with helio material 50.00
Filling one root canal for – one root tooth 20.00
Filling one root canal for – two root tooth 30.00
Filling one root canal for – three root tooth 44.00
Teeth decoration (decor prices starting from EUR 11.00) 24.00
Service Price (EUR)
Removable denture – partial no 160.00
Removable denture – total no 190.00
Removable denture using “SR-Ivocap” system 220.00
Flexible partial denture no 300.00
Removable denture with metal framework no 340.00
Unilateral denture with metal framework no 200.00
Metal crown no 50.00
Acrylic crown no 55.00
Arcrylic crown with metal biting part no 75.00
Molting metal crown no 85.00
Metalceramic crown 200.00-220.00
Zirconium crown 350.00-400.00
Porcelain crown, veneer or porcelain inlay 250.00
One crown on “Semados” implant 490.00-550.00
Service Price (EUR)
First consultation 20.00
Metallic braces (per jaw) 400.00
Aesthetic braces (per jaw) 600.00
Gilded braces (per jaw) 700.00
Retention plate ( after the romoval of braces) 80.00
Orthodontic plate 100.00