Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Pediatric dentistry

All children under age of 18, citizens of Latvia, receive dental treatment and dental hygiene free of charge.

Your dream smile with Denta!

klinikadenta.lv