Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Dental surgery

Resection of root tips;
Incision in case of inflammation;
Suturing.

In case the tooth cannot be cured, we offer:

Tooth extraction;
Extraction of impacted tooth.

Get your dream smile with Denta!

klinikadenta.lv