Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Sandra Zvirgzdiņa

Sandra Zvirgzdiņa

“Esmu sertificēta zobu tehniķe ar specializāciju izņemamo protēžu izgatavošanā.”

Specialitāte: izņemamās protēzes.