Reģistrācija

67553339, 20289289

Visas nedēļas garumā strādājam no 8.00 - 20.00

Brīvdienās un svētku dienās pieņem dežūrārsts bez pieraksta, dzīvās rindas kārtībā

Sanita Štrausa

Sanita Štrausa

“Esmu zobu tehniķe ar 20 gadu stāžu. Savas zināšanas un prasmes uzlaboju apmeklējot dažādus ar profesiju saistītus kursus Vācijā, Itālijā un Lietuvā.”

Specialitāte: metālkeramikas un cirkonijkeramikas kroņi; lietus tilti ar metālkeramiskajām fasetēm; atbalsta lokveida protēzes; parastās un SR-Ivocap izņemamās protēzes.